TeostFermid 3D 2an ogaplaat liidetega puitkonstruktsiooni arvutusi. Selleks võib olla katuseferm, liitsarikas või liittala. Fermkandurite projekteerimisel kasutan RoofCon-TrussCon programmi.

Fermide ja katuse kuju on 3D mõõtmetega ja tellija saab oma katust vaadata RoofCon vieweriga, mille saab allalaadida siit www.csce.se/downloads/rcwviewersetup.exe

Millised joonised ja failid saate?

  1. Joonised on väga detailsed ja sisaldavad kõiki olulisi andmeid. Mõned näited: fermile mõjuvad koormused, toereaktsioonid, läbipaine ja ogaplaatide kasutus koormus.
  2. “Kaigaste” väljalõikamise detailne spetsifikatsioon
  3. Ogaplaatide paigutus sõlmedes
  4. Puidu väljavõte õigete materjalide tellimiseks
  5. Ogaplaatide väljavõte tellimiseks

 

Vaata näidis jooniseid.

Üldine joonis                                                                      Tööjoonis

FermT1 Truss print-out              FermT1 Truss print-out

.

Algandmete leht                             Järkamise spets                           Suurendus plaatide paiknemisest         Puidu spets                      Ogaplaatide spets

FermT1 Truss print-out  FermT1 Truss print-out  FermT1 Truss print-out    FermT1 Truss print-out  FermT1 Truss print-out